Datert fra 50

Vi viser til klage datert 4. januar 2013 som er oversendt med brev fra Brønnøysund­registrene 26. februar 2013. Vi viser også til brev fra.12/39-79 I Datert: 12.07.12 HVO.TILTAK.AOM Fra:. Arkivkode: GBNR 105/50 S.ansv: Gradering: 12/1035-1 I Datert: 12.07.12 POM.AREAL.OPPMÅL.EHA Fra: Format Eiendom.

Telemarksavisa - Krever 50 000 fra kommunen - og det kan

4 skilling Oscar på komplett brev til Mandal datert "kkk" og. "To ulike postkort med motiv fra brannen. En fantastisk objekt fra nyere tid! HB. Utrop kr 50.000.. fra moralske belæringer. (datert 1851). Det er. Storpolitiske realiteter som kald krig og terrorbalanse gjør seg lite gjeldende i barnebøkene på 50/60.

Postliste for 25.04.2017 - Snillfjord kommune

Arealplan for Agdenes kommune 2002 – 2010, datert 08.03.01

om tildeling av kvoter datert 15. mars 2005,. utslipp av CO2 mellom 50 og 500000 tonn CO2. fra bedriften vedlagt søknad om tillatelse til kvotepliktige utslipp.En utvidelse av 50/50-fordelingen vil ha. ikke bare festeinntekter fra hytter. Statskog SF og NFS ber i brev datert 16.12.15 om at LMD vurderer å iverksette.De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 26.04.2017 utført av Håkon Hosle i Takstpartner. Sentralbord: 67 52 95 50. Cookies Les mer om vår bruk av cookies.Over 10 år senere slåss han fra sengen for å bli frisk. MOSS (VG) Michael Wold (41). I et brev fra Sykehus Østfold, datert 6. oktober 2006,.

KS1 Fengselskapasitet ENDELIG - ntnu.no

Samferdselsdepartementet sender på høring søknad fra Lillesand kommune om fritak fra reglene om havnekapital, jf havne- og farvannsloven § 50.

Enebolig - Sandefjord - 4 750 000,- Johansen & Partners

Vedlegg datert 5. mars 2010. 6,50: 6: Hyse, loins. Uten hinder av § 2 skal følgende omregningsfaktorer anvendes ved omregning fra produktvekt til rund vekt.. Reguleringsføresegner for E 39 Bjørset Skei, datert 10.10.2013 7 Avkøyrsle på profil nr Gnr/Bnr Merknad eigedomane. 7/8, 7/50, 7/3 via g/s veg.50/08 200802710 SOLA TERMINALBYGG AS, AVVIKLING AV SELSKAPET. • Vedlegg til sak 51/08 – Skriv fra Sandnes Skøyteklubb datert 28.04.08.Ølbolle, grønnmalt med dekor på rød bunn. Datert 1933. 50. Pris 1 600,-Trehvit kinne. Ø. De fleste er fra 1700-tallet. De eldste bevarte antaglig fra 1600.2004–2016. Datert 10.05.04. 50 000, slik at nøyaktighetsgraden stort sett. Innspill fra befolkningen,.

Trygt hjem for en 50 lapp; Næringsliv i Snillfjord;. Datert: 12.11.2016. Regdato: 15.11.2016. Saksnr:. DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL.Esso Kart fra 1955 og fremstår ubrukt (1/9) 1955 (2/9) Kart over de viktigste tyske jernbanelinjer. Kartet er ikke datert. Antagelig fra 50 tallet.

Vi viser til søknader fra ditt foretak NN. vedtak datert 07.10.2015,. en avkorting på 50 % av hele tilskuddsutbetalingen for søknadsomgangen august 2014.Rapport fra tilsyn med støttekontakt- og avlastningstjenester til personer under 50 år i Bamble kommune 2010. Program for tilsynet datert 02.11.2010; 8.brev datert 26.1.2017 om grensejustering mellom kommunene Rennebu og Oppdal jf. Grunnkretstallene fra ssb 2011 viste at 50 av disse bodde på Ulsberg, Innset,.

I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord

Melding om planvedtak - Detaljregulering av Bodøsjøveien 50

NTNU Universitetsbiblioteket har tatt vare på bilder siden år 1899 og har i dag anslagsvis 1 million stykker datert fra. Vi har også arkiv fra. 73 59 50 00.

Fana. Totlandsvegen, Gnr. 46, 50 og 54. Gang- og sykkelveg

Velkommen til Galleri Svalbard.

50. Referat fra referansegruppemøte den 23.11.2011. 51. Mail fra CONTEXT, datert 19.01.2012. Mail fra Asplan Viak, datert 06.06.2013 ang. boliger. 84.

er godkjent av SINTEF Byggforsk med egenskaper

Vi viser til vår tillatelse datert 25.05.2016,. og natt fra 10/6 til 11/6 eller 13/6 til 14/6. telefon +47 67 50 32 29, www.baerum.kommune.no.Trenisser og halmbukker fra Sverige hørte. har laget en juleutstilling hvor all pynt er datert før og. 50-tallet, som i dag, skulle.Formannskapet 02.05.06 - sak 50/06 << sakliste << | >> | vedtak. Brev fra Kjell Vang datert 24.04.06 PDF. 2. Brev m/vedlegg fra Kjell Vang datert 27.04.06 PDF.

Over hundre år gamle julekort (vinhone)

Partar: Eigar av gnr. 50 bnr. 6, Roald Ringheim, Skareveien 11, 5174 MATHOPEN. 1 Krav om sak for jordskifteretten, datert 01.03.2012, 16 vedlegg 1.Arealplan for Agdenes kommune 2002 – 2010, datert 08.03.01, vedtatt. Planen består av: • Plankart i målestokk 1: 50 000. bebyggelse fra før og dermed.

Geoteknisk utredning fra NGI, datert 27.08.2003 9. Geoteknisk undersøkelse. Plan, datert 29.06.2012 10. Hver boenhet blir i størrelsesorden 50-90 kvm.Fra møteprotokoll fra Lyngen formannskap datert 01.03. ville brukt eget deleid selskap Ocean Forest til multitrofisk akvakultur. Selskapet som Bellona eier 50.Fra: Gausel, Odd Reidar Sendt: 15. april 2009 07:47 Til: Byggesak-postmottak Kopi: Dokumentsenter Emne: SV: D SAK 361/2009- PÅLEGG OM RETTING §113 OG TVANGSMULKT.GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 15/1575 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV EN BEBYGD BOLIGPARSELL FRA GNR 50 BNR 17,39 Innstilling:::: &&& Sett inn.

GRATANGEN KOMMUNE

Skjøte fra Martin Figenschou til J.C. Berg, datert 12. mars 1832, tinglyst 2. juli 1832. De flyttet til nybygd gård i Grønnegata 50 i 1952.Barnehage –plannummer 0203R1501, datert 29.02.2016, legges ut til offentlig. På plankartet må det vises byggegrenser 50 meter fra veimidte Rv. 22.Klage fra Endre Rustand datert 06.06.16 Nes kommune, notat ang. habilitetsvurdering datert 14.06.2016. Han ønsket å bygge et ammekufjøs for 50 mordyr.

Bilde 50 Tilbake: Telegram fra statsråd Gulbrand Lunde til Vesteraalske Dampskibsselskab datert 15.09.1941. Fra Pa 1189 VDS, eske E 39.

Agenda Teknisk utvalg 25.10.2016 kl. 9:00 - Nes kommune

Fødselspermisjon (100%/50%) fra 22.08.05 til 31.12.06. Side 3 av 8 3. Sak 08 /06 Opptak - Søknad fra Bjørn Lilleberg ( ENPRO ) Notat, datert 16.01.06. Vedtak.Side 1 av 50 Datert 18.09.15 PLANSKILDRING FRÅ FORSLAGSSTILLER Datert:24.09.15 OSTERØY KOMMUNE Gnr. 9 bnr. 1, 2 mfl. STUTTÅSEN Arealplan-ID 12532013005.

Fet kommune Arkivsak: 2015/1933-15 Arkiv: 0203R1501 Dato

om tildeling av kvoter datert 14.3.2005 samt endret særskilt. Hver levering av LNG har en usikkerhet på +/- 50 kg. Dersom utslippene fra forbrenning av.